|

انواع عملیات هوانوردی

در مقررات بین المللی از جمله EASA Part M انواع عملیات وسیله پرنده را اینگونه توضیح داده است: عملیات وسیله پرنده به دو دسته COM (بازرگانی) و NON COM (غیر بازرگانی) تقسیم می شود.

کن نیوز|مقررات هوانوردی

در مقررات بین المللی از جمله EASA Part M انواع عملیات وسیله پرنده را اینگونه توضیح داده است: عملیات وسیله پرنده به دو دسته COM (بازرگانی) و NON COM (غیر بازرگانی) تقسیم می شود.

عملیات COM به عملیاتی گفته می شود که در ازای دریافت پول یا چیز با ارزش انجام شود به شرطی که در اختیار عموم باشد یا مشتری بر روی اوپراتور کنترلی نداشته باشد. هر عملیاتی غیر از تعریف بالا را غیر بازرگانی یا (NON Comercial) می نامند.

عملیات COM خود به دو دسته CAT و NON CAT تقسیم می شود.

عملیات Comercial Air Transport) CAT) به عملیات بازرگانی گفته می شود که در آن بار، پست، یا مسافر جابجا شود. مانند همه ایرلاین ها، خطوط هوایی باربری یا حمل محموله پستی. عملیات NON CAT به عملیات بازرگانی گفته می شود که در آن خبری از مسافر، بار و پست نیست اما در ازای دریافت پول، عملیات انجام می شود. مانند مدارس خلبانی که در آن خبری از مسافر نیست و کسی که آموزش می بیند، مسافر محسوب نمی شود. (طبق این تعریف)

مطابق این تعریف، الزاماتی که هر یک از این اوپراتورها باید رعایت کنند، تفاوت دارد و مقررات سختگیرانه تری در عملیات CAT اعمال می شود که در روزهای آتی به آن خواهیم پرداخت.

 

ارسال نظر