|

مدیر کل فرودگاه های استان خراسان ،

نماینده ی ساماندهی پهپاد های غیر نظامی سازمان هواپیمایی کشوری  شد

طی ابلاغی از سوی عابد زاده رییس سازمان هواپیمایی کشوری  قاسم زاده مدیر کل فرودگاه های استان خراسان به عنوان نماینده سازمان هواپیمایی کشوری جهت ساماندهی پهپادهای غیر نظامی منصوب گردید.

 

ارسال نظر