|

بهره برداری از پهپادهای غیر نظامی در فضای کشور منوط به ارائه طرح پرواز به مراقبت پرواز

مدیرکل دفتر نظارت بر عملیات هوانوردی گفت: بهره برداری از پهپادهای غیر نظامی در فضای جمهوری اسلامی ایران منوط به ارائه طرح پرواز به مراقبت پرواز است.

محمد سعید شرفی اظهارداشت: در راستای ساماندهی بهره برداری از پهپادهای غیرنظامی در فضای کشور، شرکت هایی مجاز به ارائه خدمات پهپاد و کوادکوپتر هستند که در خصوص ثبت ریز پرنده ی خود در سازمان هواپیمایی کشوری اقدام کنند.

وی افزود: همچنین مجوز فعالیت از این سازمان اخذ و برای هر یک از پروازها با رعایت شرایط عملیاتی نسبت به ارائه طرح پروازی به واحدهای مراقبت پرواز اقدام کنند.

شرفی تصریح کرد: از ابتدای آبان ماه سال جاری چنانچه پهبادها بدون هماهنگی واحدهای مراقبت پرواز اقدام به فعالیت کنند عملیات و اقدامات این ریز پرنده ها غیر مجاز تلقی شده و از جانب مامورین انتظامی و امنیتی تحت پیگرد قرار خواهد گرفت.

مدیرکل دفتر نظارت بر عملیات هوانوردی افزود: در روزهای آتی لیست شرکت ها و افرادی که از نظر سازمان هواپیمایی کشوری مجاز به ارائه خدمات و فعالیت پروازی  هستنند منتشر خواهد شد همچنین این لیست در حال حاضر در اختیار واحدهای مراقبت پرواز قرار گرفته و اقدامات اولیه جهت پذیرش طرح های پروازی و هماهنگی با سامانه یکپارچه پدافند کشور در حال پیگیری جدی است.

وی ادامه داد: دارندگان پهپادها باید در اسرع وقت مدارک آموزش خود را به سازمان هواپیمایی کشوری ارائه کنند تا نسبت به صدور کارت اپراتوری پهبادهای غیر نظامی اقدام شود.

 

ارسال نظر