|

بکار گیری لفظ سودجویی برای شرکت های هواپیمایی نه منصفانه است و نه کارشناسی

روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری در واکنش به درج مطلبی در یکی از خبرگزاری های تحت عنوان "سودجویی شرکت های هواپیمایی در ایام اربعین"، بکار گیری لفظ سودجویی توسط برخی رسانه را نه منصفانه و نه کارشناسی دانست. براساس این گزارش با توجه به اینکه محاسبات نرخ بلیت هواپیما در ایام اربعین علی رغم تکلیفی نبودن نرخ پروازها به ویژه پروازهای خارجی، مدیران عامل شرکت های هواپیمایی توافق کردند تا نرخ بلیت هواپیما را براساس نرخ سامانه نیما محاسبه کنند و نه نرخ ارز آزاد، برهمین اساس بکار بردن لفظ سودجویی در مورد شرکت های هواپیمایی نه کارشناسی است و نه منصفانه.

 

همچنین اظهارنظر در خصوص نرخ اعلام شده بدون محاسبه هزینه ارزی و هزینه هایی که فرودگاه نجف دریافت می کند و پروازهای یک سر خالی در این ایام کارشناسی نبوده و مقایسه این پروازها با دیگر پروازهای خارجی همچون گرجستان و استانبول و همچنین پروازهای داخلی از جمله کیش و مشهد مقدس که هزینه های مترتب بر این پروازها چه به لحاظ هزینه های هندلینگ و خدمات فرودگاهی و غیره قیاس صحیحی نبوده و به تعبیری زحمات این شرکت ها برای توافق بر قیمت تعیین شده که رقم قابل توجهی نسبت به پروازهای خارجی پائین تر است را زیر سوال برده است.

لذا سازمان هواپیمایی کشوری انتظار دارد مطالب و اظهارنظرها به گونه ای منعکس شود تا تلاش ها و همکاری های فعالان بخش هوایی و فعالیت های این بخش را که در ایام نوروز 4 میلیون نفر و در ایام اربعین سال گذشته 110 هزار زائر و در عملیات حج نیز 85 هزار زائر را با توجه به ظرفیت های محدود و محدودیت هایی که از طرف آمریکائی ها بر این بخش تحمیل شده جابه جا کند، زیر سوال نبرده و اینگونه قضاوت نشود.

همگان اذعان دارند محدودیت های ضد انسانی و زیرپا گذاشتن پیمان بین المللی شیکاگو در خصوص حمل ونقل هوایی ایران، کل حمل و نقل هوایی این کشور را نشانه رفته و زمینگیر شدن کامل این صنعت را دنبال کرده است.

اگرچه این سیاست های نهادینه شده توسط آمریکائیها راه به جایی نمی برد و همت ولی پایداری مجموعه صنعت و شرکت های هواپیمایی همچون روزهای سخت گذشته موجب شده سرپا بمانند و پرواز کنند و قانون مداری خود در مجامع بین المللی را به هم پیمانان اثبات کنند که یقینا این تلاش ها استحقاق حمایت و همکاری سایر دستگاه های مسئول را  داشته تا بتوانند ایمنی که اولویت نخست و سرویس دهی مناسبی در این شرایط برای متقاضیان بخش هوایی ارائه دهند.

منبع:سازمان هواپیمایی کشوری
 

 

 

 

ارسال نظر