|

تجمع جمعی از خانواده های جانباختگان سانحه پرواز تهران-یاسوج در مقابل سازمان هواپیمایی کشوری

دیروز یکشنبه ٧ مرداد، جمعی حدودا پنجاه نفره از خانوادهای جانباختگان سانحه پرواز ٣٧٠٤ تهران-یاسوج، متعلق به شرکت هواپیمایی آسمان، ساعت ١٠ صبح مقابل سازمان هواپیمایی کشوری واقع در فرودگاه مهرآباد، در اعتراض به سخنان آقای رضایی فر، مدیر دفتر بررسی سوانح هوایی، تجمع کردند. اظهار عقیده اخیر رضایی فر در خصوص علت حادثه سقوط هواپیما که بازتابی رسانه ای یافته بود، علت اصلی اعتراض این افراد بود. نحوه اظهار نظر رئیس دفتر بررسی سوانح هوایی که در آن سهم اصلی تقصیر را بر دوش خلبان پرواز میانداخت، موجب خشم خانواده ها شده بود. معترضین، با در دست داشتن پلاکاردهایی و بدور از هرگونه شعار و هیاهو، برآن بودند که ایشان اساسا صلاحیت و جایگاهی در تعیین مقصر ندارد و نمی بایست با جوسازی های رسانه ای بر افکار عمومی و همچنین بر روند حقوقی پرونده تاثیر گذاشته و آنرا مختل سازد. اعتراض دیگر این خانواده ها به آنچه عدم استقلال و بیطرفی دفتر بررسی سوانح هوایی به لحاظ ساختار سازمانی و قانونی اش میخواندند بود. پرسش آنها این بود که چگونه دفتر و نهادی که خود زیرمجموعه سازمان هواپیمایی کشوری است، سازمانی که خود به نحوی متهم به قصور نظارتی در بروز حادثه سقوط هواپیماست، میتواند استقلال و بیطرفی خود در ارائه گزارشات را حفظ کند ؟ این مطلب البته دقایقی بعد طی نشستی که در پی این تجمع در سازمان هواپیمایی کشوری با حضور سخنگوی این سازمان (آقای جعفرزاده)، مدیر دفتر بررسی سوانح هوایی ( آقای رضایی فر) و آقای عابدزاده، رئیس سازمان، صورت گرفت از سوی ریاست سازمان مورد تایید قرار گرفت و به این ضعف قانونی- ساختاری و لزوم اصلاح آن اذعان شد. لازم به ذکر است که در طول این نشست حدودا سه ساعته، ابتدا خانواده ها به بیان مطالب و اعتراضات خود پرداختند و پس از آن مسئولین حاضر در جلسه پاسخگوی برخی از مطالب شدند. عدم اقناع معترضین نسبت به پاسخهای ارائه شده از سوی رئیس دفتر بررسی سوانح هوایی و ریاست سازمان هواپیمایی کشوری، منجر به ادامه مباحثات میان خانواده ها و مسئولین نامبرده گشته و نهایتا در حدود ساعت ٢ بعدازظهر جلسه به پایان رسید.

ارسال نظر