|

در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار خواهد شد

حضور شرکت دانش بنیان ویستا توربین در نمایشگاه فرودگاه، هواپیما، پرواز، صنایع و تجهیزات وابسته

پنجمین نمایشگاه بین المللی فرودگاه، هواپیما، پرواز، صنایع و تجهیزات وابسته از 14 الی 17 دی‌ماه 98 ساعت 9 الی 17 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار خواهد شد.

ارسال نظر