|

تاکسى هواپیماهای توکانو T_27 نیروی هوایی سپاه برای ترک نمایشگاه کیش

تاکسى هواپیماهای توکانو T_27 نیروی هوایی سپاه براى ترک کیش (نمایش هوایی) به مقصد اصفهان

 

ارسال نظر