|

مرکز تعمیرات موتور ویستا توربین، زیباترین غرفه نمایشگاه هوایی کیش

مرکز تعمیرات موتورهاى سنگین هواپیما با نام ویستا توربین ، نامزد اصلى کسب عنوان زیباترین غرفه نمایشگاه هوایى کیش ٢٠١٨ است. این غرفه به شکل موتور هواپیما طراحى شده بود و اکثر بازدیدکنندگان نمایشگاه با آن عکس یادگارى گرفته و توجه آنها را جلب کرده بود. 

ویستا توربین

ارسال نظر