|

یادداشت : اظهارات غیرکارشناسى و پیامهاى بودار و قهرمان ساز در صنعت هوانوردى ممنوع

طنز

فاز١

?داستان کمک خلبان یک شرکت هواپیمایى در روزهاى اول استخدام:

?مدیر: آقاى کمک خلبان، این هواپیما موتور ندارد. پرواز میری یا نه؟

کمک خلبان: بله قربان چرا نروم؟ بال هم نداشت مى رفتم.

فاز٢

?پس از قطع همکارى شرکت هواپیمایى با کمک خلبان:

?کمک خلبان شرکت هواپیمایى فلانى با اعلام اینکه هواپیما ترمز بریده و من به فکر جان مسافران هستم، هواپیما را ترک کرد.

?کمک خلبان شرکت هواپیمایى فلانى یک کارآموز جزء بوده و فقط نقش نگهدارنده کتاب و عینک خلبان را داشته است.

?سازمان هواپیمایى اعلام کرد که امریکا دارد میان خلبانهاى ما تفرقه مى اندازد.

?کمک خلبانى که با ترمز بریده شده پرواز نکرد، دستگیر شد.

?شرکت هواپیمایى فلانى، که کمک خلبان را زندانى کرده بود، میانجیگرى کرد و بنده خدا را آزاد کرد.

?کمک خلبان: دست شما درد نکند که مرا آزاد کردید و اجازه ندادید غذاى بازداشتگاه را بخورم. من این آزادى را مدیون شرکت هواپیمایى فلانى هستم.

?سازمان هواپیمایى اعلام کرد هواپیما، طبق کتاب MEL (Minimum Equipment List) هواپیما، اگر ایراد فنى در هواپیما محرز شود، مطابق این کتاب مى تواند براى مدتى پرواز کند.

?کمک خلبان: ترمز در کتاب MEL نیست پس No go بوده است و نمى توانسته پرواز کند.

?خلبان همان پرواز ترمز بریده: ترمز نبریده بود. فقط سرناسازگارى داشت که باصحبت حل شد.

?کمک خلبان: مدارکى در بالشت خود قایم کردم که به موقع رونمایى خواهم کرد.

?کمک خلبان: غذاى بازداشتگاه خیلی هم خوشمزه ست و کاش یه تصادف ساختگى پیش بیاد دوباره برم اونجا غذا بخورم!

?پیام شما: دم کمک خلبان گرم. اگر یه مرد توى این صنعت باشه همین کمک خلبانه.

?پیام شما: چرا نقص فنى را با MEL توضیح مى دهید؟

هواپیمایى یک صنعت پیش پا افتاده و دون پایه هست و نیازى به اسم آوردن از MEL نیست.

این آقاى هواپیمایى باید با استفاده از کتاب حسنک کجایى دوره دبستان، نقص فنى و شرایط تصمیم گیرى در خصوص قابلیت پروازى هواپیما را توضیح میداد.

------------

جدى:

مدتیست که با اظهارات یک کمک خلبان یکى از شرکت هاى هواپیمایى، بى اعتمادى به پرواز در میان مسافران هوایى سایه افکنده است.

وى گفته بود که شرکت هواپیمایى او را مجبور به پرواز با هواپیما با نقص فنى مى کرده است.

شرکت مدعى شد که او یک خلبان تحت آموزش بوده و از هواپیمایى اخراج شده است و براى انتقام و خراب کردن نام ایرلاین اینگونه افشاگرى کرده است.

این کمک خلبان دستگیر شد و سپس در یک پیام ویدئویى از شرکت هواپیماى براى کمک به آزادسازى او از بازداشت، تشکر کرد.

ادعاهاى کمک خلبان:

١-هواپیماى شرکت هواپیمایى فلان، ترمز شماره٣ نداشته و ما مجبور به پرواز شدیم.

جواب: ترمز شماره٣ در بوئینگ٧٣٧ جزء آیتم هاى کتاب MEL نیست و بنابراین No go Item محسوب مى شود و هواپیما اجازه پرواز ندارد.

حال بازرسان سازمان هواپیمایى کشورى می توانند با بررسى کتاب هواپیما (ATL) بررسى کنند که در آن روز مشخص آیا خلبان هواپیما این مورد را در کتاب نوشته یا خیر. اگر پرسنل فنى کتاب را امضاء و هواپیما را ترخیص کرده باشند و خلبان موردى را ننوشته باشد، یعنى مدرکى براى اثبات غیرفعال بودن ترمز٣ وجود ندارد و این مورد قابل اثبات نیست.

تنها در صورتى که این نقص توسط خلبان یا مهندسان نوشته شده بوده و رفع نشده باشد قابل اثبات است که احتمالاً همچین مدرکى موجود نبوده که سازمان هواپیمایى کشورى تاکنون عنوان نکرده است.

٢-نقص هاى دیگرى عنوان شده که به ترتیب مورد شماره١ مى توانند بررسى و راستى آزمایى شوند.

٣- عنوان شده که معاونت عملیات پرواز شرکت هواپیمایى، صلاحیت اتخاذ این سمت را مطابق مقررات CAO.IR PART AIROPS نداشته است.

جواب: سرپرست عملیات این شرکت مطابق مقررات داراى تایپ بوئینگ٧٣٧ است و از آنجایى که پارت AirOps به تازگى به مقررات جارى سازمان هواپیمایى کشورى تبدیل شده است، به همه معاونان عملیات پرواز شرکت هاى هواپیمایى فرصتى چندماهه داده خواهد شد تا به مقررات جدید مسلط شوند و معاونت عملیات شرکت هواپیمایى فلانى هم از این موضوع مستثنى نیست و شرایط مشابه سایر شرکت هاى هواپیمایى دارد.

٤-گفته شده یک کمک خلبان این شرکت، بدون داشتن تعداد ساعات لازم جهت سرخلبان شدن، به دلیل نسبت فامیلى با معاونت عملیات، پیش از رسیدن به ساعات پروازى لازم و زودتر از موعد، سرخلبان شده و چک شده است.

بررسى ها نشان مى دهد که این خلبان در یک شرکت هواپیمایى دیگر چک شده و سرخلبانى او در شرکت هواپیمایى مورد بحث رخ نداده است.

حال اینکه چرا کمک خلبان قهرمان قصه ما، همان زمانى که به گفته خودش تحت فشارهاى مدیران براى انجام پرواز ناایمن بوده، سازمان هواپیمایى کشورى را از تخلفات مورد نظرش آگاه نساخته است، بر همه پوشیده است.

٦مرداد١٣٩٧

میلاد باستانی ، تحلیلگر سوانح هوایی

ارسال نظر