|

حجم ویدیو: 3.78M | مدت زمان ویدیو: 00:00:27

عبور از میان ابرها و همچنین جریان شدید جابجایى هواى سرد و گرم، باعث تکانهاى ضعیف یا شدید بال هواپیما مى شود و ارتعاش بال مانند یک دمپر عمل کرده و خطر ناشى از تکانها را خنثى مى کند. از تکانهاى هواپیما نترسید.

ارسال نظر