|

گزارش نهایی سانحه مورخه 20 مهر در سواحل نوشهر

سوخت هواپیما به اتمام رسیده بود و کاری از دست خلبان برنمی‌آمد.

ارسال نظر