|

دفتر بررسی سوانح و حوادث

گزارش نهایی حادثه مورخ 28 اسفند 1397 فوکر 100 ایران ایر در فرودگاه مهرآباد

این فایل توسط دفتر بررسی سوانح و حوادث هوایی سازمان هواپیمایی کشوری منتشر شده است.

توجه داشته باشید که این pdf به زبان انگلیسی می‌باشد.

ارسال نظر