|

تحلیل سانحه:

هواپیماى اوکراینى در آسمان متلاشى نشده است.

هر دو جعبه سیاه CVR و FDR هواپیماى بوئینگ٧٣٧ اوکراینى که صبح امروز در حوالى شهریار سقوط کرد، پیدا شده است.

هنوز دلیل اصلى سانحه تا بررسى کامل ابعاد آن مشخص نیست. 

هواپیما توسط شاهدان عینى در حالى که آتش گرفته بوده دیده شده است و چند ثانیه بعد، ناگهان دماغه هواپیما با شیب تندى به پایین می افتد و با کاهش سریع ارتفاع به زمین برخورد مى کند و همه سرنشینان آن کشته مى شوند. 

سرعت سانحه بقدرى زیاد بوده که خلبان هواپیما حتى فرصت مکالمه با مرکز کنترل ترافیک را هم نداشته است و هیچ وضعیت اضطرارى از سوى خلبانها مخابره نشده است. 

اخبار سانحه را از کن نیوز دنبال کنید و از شایعات پیرامون سانحه پرهیز نمایید. 

تمام قطعات هواپیما در سایت سانحه موجود هستند و این موضوع ثابت می کند که هواپیما به صورت یکپارچه به زمین برخورد کرده و در آسمان متلاشى نشده است. 

کارشناسان بررسى سوانح سازمان هواپیمایى کشورى در محل حضور دارند و با بررسى هاى اولیه مى توانند قطعه اى که آتش سوزى از آنجا آغاز شده است را شناسایى کنند. 

ارسال نظر