|

بوئینگ ۷۳۷ مکس به آسمان اروپا بازمی‌گردد

آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا یک دستورالعمل پیشنهادی درباره قابلیت پرواز هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ مکس منتشر کرد که بر اساس آن، این هواپیما می تواند دوباره به آسمان اروپا بازگردد.

 آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپاEASA  روز سه شنبه یک دستورالعمل پیشنهادی درباره قابلیت پرواز هواپیمای بوئینگ 737 مکس منتشر کرد که بر اساس آن، این هواپیما می تواند ظرف چند هفته آینده پس از 20 ماه زمینگیر شدن در پی دو سقوط مرگبار، دوباره به آسمان اروپا بازگردد.

انتشار این دستورالعمل یک دوره 28 روزه مشاوره عمومی را آغاز می کند و پس از آن، این آژانس اطلاعات را بررسی می کند و سپس هواپیما را برای پرواز تأیید می کند.

این اقدام تصمیم آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا در راستای تصویب مجوز بازگشت هواپیمای بوئینگ به آسمان اروپا "ظرف چند هفته" را نشان می دهد.

این تصمیم پس از آن صورت گرفت که هفته گذشته اداره هوانوردی فدرال آمریکا مجوز پرواز هواپیمای بوئینگ 737 مکس را صادر کرد. استفان دیکسون، رئیس این اداره گفت که "با اطمینان 100 درصدی با خانواده اش با این هواپیما پرواز می کند."

پاتریک کی، مدیر اجرایی آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا روز سه شنبه در بیانیه ای اظهار داشت: این آژانس از همان ابتدا صریحاً تأکید کرد کرد که ما ارزیابی عینی و مستقل خود را از هواپیمای مکس 737 انجام خواهیم داد.

وی افزود: ما همکاری نزدیکی با اداره هوانوردی فدرال آمریکا و بوئینگ خواهیم داشت تا اطمینان حاصل کنیم که این حوادث غم انگیز، که زندگی بسیاری از مردم را تحت تأثیر قرار داده است، تکرار نشود.

منبع: اقتصاد ایران

ارسال نظر