|

تشدید بحران در بوئینگ آمریکا با لغو سفارش هواپیماهای 737

طی سال جاری مشتریان بوئینگ سفارش خرید صدها فروند از هواپیمای 737 مکس را که پیشتر ثبت کرده بودند، لغو کردند و همین امر در کنار کاهش شدید نرخ تولید به بحرانی برای شرکت هواپیماسازی آمریکایی تبدیل شده است.

مشتریان شرکت هواپیماسازی بویینگآمریکا در ماه‌های گذشته از سال جاری سفارش خرید بیش از 400 فروند هواپیمای بویینگ737 مکس را که پیشتر ثبت کرده بودند لغو کردند. از طرف دیگر میزان تحویل هواپیما از سوی این شرکت آمریکایی به شدت پایین آمده است و همین امر به بحرانی جدی برای این هواپیماساز بدل شده است.

بویینگاعلام کرده که در ماه جولای سفارش خرید 43 فروند هواپیمای بویینگ737 مکس دیگر لغو شده است و تعداد کل لغو سفارش‌های این هواپیما برای سال جاری به 416 فروند رسیده است.

بیش از یک سال است که پرواز این هواپیماها به خاطر دو مورد سقوط آنها در اندونزی و اتیوپی در پی وجود نقص فنی ذاتی، در سراسر جهان متوقف شده است.

بویینگمی‌گوید: به طور کلی مشتریان سفارش 864 فروند هواپیمای 737 را یا لغو کرده و یا تغییر داده‌اند.

در حالی که بویینگدر ماه جولای سال گذشته 19 فروند هواپیما تحویل شرکت‌های هواپیمایی داد اما این رقم برای مدت مشابه سال جاری به تنها 4 فروند رسیده است. در حالی که این هواپیماساز آمریکایی در سال 2018، 806 فروند هواپیما به مشتریان تحویل داد اما با توجه به گذشت 6 ماه از سال جاری این شرکت تنها 74 فروند هواپیما تحویل مشتریان داده است.

موسسه جفریز، که کارگزار فروش هواپیماست می‌گوید: انتظار دارد بویینگبرای سال جاری تنها 138 فروند هواپیما تحویل دهد که حتی نسبت به 380 فروند سال گذشته حدود یک سوم خواهد بود.

منبع: فارس

ارسال نظر