|

بازگشت مکس به آسمان چندان دور نیست

پس از 58000 ساعت کار مکس به آسمان باز خواهد گشت.

58000 ساعت کاری نیاز است تا بویینگ مشکل تمام 737 مکس‌های ساخته شده را برطرف کند.

برای بازگشت هواپیمای بویینگ 737 مکس به خط پرواز نیاز است تا تغییراتی بر روی سیستم‌های نرم افزاری این هواپیما انجام شود.

با استناد به یکی از گزارش‌های رویترز انجام تغییرات مورد نیاز بر روی هر هواپیما نیاز به 150 ساعت کار است و با توجه به اینکه 387 هواپیما در سرتاسر جهان زمینگیر است و برای تعمیر همه این هواپیماها 58000 ساعت کاری نیاز است که این عدد فقط زمان مورد نیاز برای آموزش را شامل نمی‌شود.

هر بویینگ 737 مکس زمینگیر شده نیاز است که بطور کلی چک شود، سیالات داخل آن تعویض شود، موتور آن تست شود، نرم‌افزار جدید آپلود شود و راه‌اندازی شود که فرآیندی پر هزینه و زمان‌بر است.

بویینگ نرم‌افزار ارتقا یافته را برای کسب مجوزهای لازم به سازمان هوانوردی فدرال (FAA) و دیگر مراجع حاکمیت هوانوردی ارائه کرده است که این امید را برای شرکت‌های هواپیمایی بوجود آورده است که ناوگان بویینگ 737 مکس خود را ماه ژوئن به خط پرواز برگردانند.

مترجم: سید امیرحسین موسوی مقدم
منبع: Simple Flying

ارسال نظر