|

عجیب اما واقعی

بویینگ از نقص سیستم هشداردهنده ۷۳۷ مکس مطلع بوده است

شرکت هواپیماسازی بوئینگ یک سال پیش از سقوط اولین هواپیمای مدل ۷۳۷ مکس از نارسایی در سیستم هشداردهنده آن مطلع بوده است. مهندسان بویینگ تنها چند ماه پس از تحویل نخستین هواپیماهای ۷۳۷ مکس در سال ۲۰۱۷ متوجه نقص در سیستم هشداردهنده آن موسوم به حساسگرهای AOA شده بودند.

شرکت هواپیماسازی بوئینگ یک سال پیش از سقوط اولین هواپیمای مدل ۷۳۷ مکس از نارسایی در سیستم هشداردهنده آن مطلع بوده است. مهندسان بویینگ تنها چند ماه پس از تحویل نخستین هواپیماهای ۷۳۷ مکس در سال ۲۰۱۷ متوجه نقص در سیستم هشداردهنده آن موسوم به حساسگرهای AOA شده بودند.

بویینگ روز یکشنبه ۵ مه (۱۵ اردیبهشت - به وقت محلی) به این خطا اعتراف کرد.

بویینگ گفته است که هیأت رهبری این هواپیماسازی تا پیش از سقوط هواپیماها در جریان این نقصان قرار نگرفته بوده است.

نخستین سقوط این مدل از هواپیمای بوئینگ با ۱۸۹ کشته در اکتبر ۲۰۱۸ و دومین سقوط با ۱۵۷ کشته در ماه مارس ۲۰۱۹ رخ داد.

منبع: دویچه‌وله فارسی

ارسال نظر