|

قسمت بیست و هشتم برنامه تراتل

در این قسمت از برنامه تراتل با حضور کاپیتان علی یزدانی و کاپیتان حسن سعیدی از اساتید خلبانی و مهندس احد دایی عضو تیم‌های بررسی سوانح و حوادث به آسیب شناسی سوانح اخیر هواپیماهای سبک و فوق سبک پرداختیم.

 

ارسال نظر