|

بیست و سومین قسمت برنامه تراتل با حضور مهندس حسین منتظری‌فر

آشنایی با سازمان بین‌المللی هوانوردی تجاری، بررسی وضعیت آموزش هوانوردی در ایران و مقایسه آن با جهان مهمترین محورهای گفتگوی ما بود.

 

ارسال نظر