|

قسمت شانزدهم برنامه تراتل با حضور خلبان سمیرا شبانی

اولین قسمت از فصل دوم برنامه تراتل با حضور خلبان سمیرا شبانی در این قسمت به بحث درباره خلبانی هلیکوپتر، حضور بانوان در بخش‌های مختلف صنعت هوانوردی و موقعیت شغلی کار به عنوان خلبان هلیکوپتر پرداختیم.

 

ارسال نظر