|

پیش درآمد برنامه تراتل

صحبت‌های سیدامیرحسین موسوی مقدم مجری برنامه تراتل درباره آنچه در فصل دوم این برنامه اتفاق خواهد افتاد.

 

ارسال نظر