|

قسمت سیزدهم برنامه تراتل

در سیزدهمین قسمت از برنامه تراتل مهندس سعید اصغری کارشناس صلاحیت پرواز شرکت هواپیماسازی بمباردیر کانادا مهمان ما بودند. در این گفتگو درباره تجربه کار در یک شرکت هواپیماسازی و دستورالعمل‌های مربوط به صلاحیت پرواز یک هواپیما گفتگو کردیم.

ارسال نظر