|

فضانورد رباتی جایگزین ربات سابق شد

دستیار فضانورد، CIMON2 در راه ایستگاه فضایی بین‌المللی

یک فضانورد رباتی کمکی(CIMON1) سفر خود را به سمت ایستگاه فضایی بین‌المللی آغاز کرد. این فضانورد رباتی، ساخته و طراحی شده آلمان می‌باشد.

یک فضانورد رباتی جدید (CIMON2) جایگزین ربات سابق شده است. این فضانورد جدید در طرح تحقیقاتی کلمبوس اروپا توسعه خواهد یافت. این فضانورد یک تکنولوژی رباتی کروی شکل می‌باشد که در واقع معرفی کننده هوش مصنوعی و به نوعی انسان ماشینی است.

ربات سابق، در تاریخ ۲۷ آگوست ۲۰۱۹ بعد از گذراندن ۱۴ ماه در ایستگاه فضایی بین‌المللی به زمین بازگشت. تکنولوژی پیشرفت کرد و CIMON2 توسط ایرباس در "فریدریچ‌شافن" و "برمن" از طرف اداره کل امور فضایی ساخته و از طرف وزارت فدرال آلمان سرمایه‌گذاری شد. ربات سابق تبدیل به اولین نیروی رباتی جهان در ایستگاه فضایی بین‌المللی شد که با فضانورد آلمانی الکساندر گرست کار کرد.

بنا بر یک‌سری اظهارات، CIMON2 قرار است به مدت ۳ سال در ایستگاه فضایی بین‌المللی به منظور کمک‌رسانی به خدمه بماند.

بر اساس گفته‌های کرستین کاراچ، این ربات یک سیستم کمکی خودمختار است که خدمه هنگام سفر به ماه و مریخ می‌توانند کاملا به آن اعتماد کنند چرا که این ربات قادر به انجام تمام کارها به صورت خودکار می‌باشد.

منبع: ایرباس

ارسال نظر