|

با تحویل به پلیس فدرال آلمان

ایرباس هزارمین هلیکوپتر Super Puma خود‌ را تحویل داد

سوپرپوما حدود ۱۰۰ مشتری در ۵۹ کشور دنیا در نواحی متفاوت‌ را دارا می‌باشد.

این هلیکوپتر با یک موتور دوقلو چندمنظوره H215 که در شهر ماریگن، فرانسه مونتاژ شده، برای پشتیبانی از فرماندهی Havarie آلمان، که مدیریت شرایط اضطراری در سواحل آلمان‌ را بر عهده دارد، به پلیس فدرال آلمان تحویل داده شد.

با تحویل این هلیکوپتر، سفارش ۲۴ فروندی پلیس فدرال آلمان‌ را تکمیل کرد. ۲۳ فروند آن تا دسامبر ۲۰۱۸ تحویل داده شده بود، هلیکوپتر جدید موجب افزایش قدرت فدرال آلمان شد و آنرا به یکی از بزرگترین گرداننده‌های سوپر پوما در دنیا تبدیل کرد.

به گفته‌ی "Bruno Even" مدیرعامل ایرباس هلیکوپتر، هلیکوپتر‌های نظامی سوپرپوما، در انجام ماموریت‌های متفاوت همچون آتش‌سوزی، کشیدن خطوط برق، حمل و نقل سربازان و نجات انسان در محیط‌های مختلف عملکرد خوبی داشته‌اند.

او همچنین عنوان کرد که همکاری‌ با مشتریان دائمی مثل پلیس فدرال آلمان، موجب پیشرفت مداوم و فراهم‌سازی نیازهای امروزه‌ بشر و نسل آینده خواهد شد.

امروزه، سوپرپوما حدود ۱۰۰ مشتری در ۵۹ کشور دنیا در نواحی متفاوت‌ را دارا می‌باشد. 

ایرباس یک شرکت جهانی، در هوانوردی، هوافضا و خدمات مرتبط است و همچنین جامع‌ترین خطوط هواپیمایی مسافری‌ را ارائه می‌دهد. قابل ذکر است که ایرباس هواپیماهای‌ نفتکش، جنگی، حمل و نقل را تهیه می‌کند‌ و همچنین کارآمدترین راه‌حل‌های جنگ‌‌افزارهای نظامی‌ را در سراسر جهان تامین می‌کند.

مترجم: نیلوفر محبی
منبع: ایرباس

ارسال نظر