|
  • دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی گفت:

    دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی گفت: قیمت بلیت پروازهای داخلی در هیچ مسیری بیش از ۱۰ درصد مصوبه شورای عالی هواپیمایی…

انجمن‌های هوانوردی