|

مقصود اسعدی سامانی

از امروز تعداد پروازهای تهران ـ نجف افزایش می‌یابد.

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی گفت: به مناسبت ایام اربعین، 420 پرواز فوق العاده به 91 پرواز عادی تهران-نجف اضافه خواهد شد.

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با تاکید بر اینکه قیمت اکثر خطوط هوایی ایران به نجف با قیمت ثابت 1 میلیون و 100 هزار تومان است از متقاضیان خواست، از مراکز معتبر که بلیط را با این نرخ می فروشند، بلیط تهیه کنند:

مسعود اسعدی سامانی درگفتگو باخبرنگارصدا وسیما افزود:

ارسال نظر