|

فراخوان استخدام نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

 استخدام کادر افسری و کارمند در نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

به لینک زیر مراجعه فرمایید

https://goo.gl/ijdRHg

 

 

 

 

خبر ۱۳ مهر ۹۷ – استخدام کادر افسری و کارمند در نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی

 

ارسال نظر