|
وزیر راه و شهرسازی طی حکمی اعضای هیأت تخلیه موضوع لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محل‎ها در فرودگاه‎های کشور مصوب 1358 شورای انقلاب را منصوب کرد.

به گزارش پایگاه خبری کن نیوز به نقل از روابطعمومی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، معصومه ابراهیمی عضو هیأت مدیره راهبر امور حقوقی و رسول پوست فروشان مدیرکل دفتر بازرگانی و سرمایه گذاری شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران و همچنین ناصر ثمری رئیس مرکز امور مجامع و نظارت بر قراردادهای وزارت راه و شهرسازی اعضای تعیین شده این کمیته توسط عباس آخوندی هستند.

گفتنی است،هیئت سه نفره تخلیه اماکن شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران وظیفه دارد بنابر اختیارات قانونی خود، در مورد تخلیه امکان فرودگاههای تحت پوشش سراسر کشور که در اختیار غیر قرار دارد، اقدام کند.منبع:شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی

ارسال نظر