|

طرح توسعه فرودگاه خرم آباد

این طرح شامل پروژه های تطویل و تقویت باند، زهکشی و استریپ پروازی سطوح پروازی، توسعه و بهسازی اپرون و ساخت پاویون دولت می باشد.

با افزودن ۴۲۰ متر به طول باند موجود و تقویت آن، پروژه تطویل و تقویت باند فرودگاه خرم آباد به منظور نشست و برخاست هواپیماهای پهن پیکر به اتمام رسیده است و اکنون طول باند این فرودگاه به ۳۵۰۰ متر افزایش یافته است.

با افزودن 11 هزار متر مربع به مساحت اپرون موجود، هم اینک مساحت اپرون فرودگاه خرم آباد به ۲۹ هزار متر مربع افزایش یافته است که امکان پارک همزمان ۴ هواپیما را در این فرودگاه میسر می سازد. در این طرح، اپرون موجود نیز بصورت بتنی بهسازی و مرمت گردید.منبع:روابط عمومی فرودگاه خرم آباد

ارسال نظر