|

تاثیر پرواز بر سلامت کروی پروازی

مهمانداران هواپیما بیش از سایرین در معرض خطر ابتلا به انواع سرطان ها هستند زیرا آنها در معرض تابش اتمسفر یا جو قرار دارند.

نتایج آزمایش هایی که محققان بر روی 5 هزار کروی پروازی انجام دادند نشان داد که میزان به سرطان سینه در بانوان مهماندار 50 درصد و ابتلا به سرطان معده در بین آنها 74 درصد افزایش یافته است.

البته محققان هنوز با قاطعیت نتوانسته اند دلایل افزایش ابتلا به سرطان در مهمانداران را اثبات کنند اما به گفته این محققان تابش های اتمسفر موجب بروز اختلال در خواب و تغذیه ی تیم پروازی شده و احتمال ابتلای آنها به اینگونه بیماری ها را افزایش می دهد.

محققان مجله "ENVIROMENTAL HEALTH "، در بررسی های خود علل افزایش میزان سرطان را در مهمانداران با سنین متعارف و نرمال اعلام کردند با افزایش سن کروی پروازی ،شانس ابتلا به سرطان نیز در آنها افزایش می یابد.از سوی دیگر ابتلا به سرطان های پوست در بین کروی پروازی نیز نسبت به دیگران بیشتر است.

دکتر آرینا موردوخوویچ مدیر بخش سلامت دانشگاه هاروارد در رابطه با شیوع انواع سرطان ها در بین تیم های پروازی می گوید:نسبت ابتلای مهمانداران به سرطان سینه نسبت به عموم مردم 3.4 درصد در مقابل 2.3 درصد است. ، همچنین افزایش سرطان دیواره ی رحم در بین مهمانداران 7 برابر و میزان ابتلای آنها به سرطان معده 20 درصد از بیشتر از مردم عادی و در نهایت نسبت ابتلای تیم پروازی سرطان تیروئید نسبت به سایر مردم11 درصد بیشتر است.

از سوی دیگر به ازای هر پنج سال کاری سپری شده در مهمانداران ریسک ابتلا به سرطان پوست از نوع فاقد ملانوما نیز بیشتر شده است؛ شرایط داخلی محیط کابین ،ارتفاع پروازی و تابش اتمسفر از مهمترین دلایل ابتلای مهمانداران به سرطان است. همپنین اختلال در سلامت بدنی با توجه به شیفت های پروازی نامنظم وهوای نامناسب و مصنوعی در کابین هم از این قبیل دلایل ابتلا به سرطان هستند.

https://www.independent.co.uk/news/health/cabin-crew-cancer-risk-flight-attendant-radiation-exposure-sleep-cycle-obesity-smoking-a8416166.html منبع:

ارسال نظر