|

گزارش تصویری مراسم تودیع و خداحافظی مدیرعامل شرکت هواپیمایی آسمان آقای دکتر حسین علایی

مراسم تودیع و خداحافظی مدیرعامل شرکت هواپیمایی آسمان آقای دکتر حسین علایی با کارکنان شرکت و قدردانی ایشان از کلیه معاونین ، مدیران و کلیه کارکنان شرکت که در جهت رشد و ازتقای شرکت تلاش نموده اند.

ارسال نظر