|

هواپیمایی GO Air، سیزده فروند هواپیمای ایرباس ٣٢٠ نئوی خود را تا پایان سال تحویل می گیرد.

گروه هواپیمایی Go Air هند برنامه ریزی هایی را برای تحویل ١٣فروند هواپیمایی ایرباس نئوی اضافی برای شرکت خود تا پایان دسامبر به منظور افزایش پرواز های داخلی خود و آغاز پرواز های بین المللی به تایلند را در نظر گرفت.

?کورنلیس وریزویجک مدیر اجرایی شرکت هواپیمایی Go Airاعلام کرد که این شرکت هواپیمایی یک شرکت کم هزینه (low cost)می باشد که این ایرباس های نئوی جدید را ضمن کاهش هزینه های عملیاتی خود سفارش داده است.

هم چنین از راه اندازی برنامه هایی برای بخش فروش خود در آینده خبر داد .

?وریزویجک که از ماه june به این شرکت هواپیمایی ملحق شد گفت که آن ها به دنبال گزینه هایی برای اجاره ی این ١٧فروند هواپیمایی ایرباس هستند.

برنامه ی شرکت هواپیمایی Go Air این است که با اجاره ی این هواپیما ها هم هزینه های خود را کاهش دهد و هم در مصرف سوخت خود صرفه جویی نماید.

این شرکت هواپیمایی برنامه هایی در جهت خرید هواپیما و اجاره دادن آن به شرکت های دیگر به منظور تامین بدهی های خود نیز در نظر دارد.

?هواپیمایی Go Air دارای ٣٦فروند هواپیما است که١٩فروند آن ایرباس ٣٢٠نئو و ١٧فروند آن ایرباس ٣٢٠سئو است.هواپیمای ایرباس ٣٢٠نئو بین ١٥تا٢٠درصد مصرف سوخت را کاهش می دهد.منبع:aviation voice

ترجمه اختصاصی کن نیوز

ارسال نظر