ورود به سایت
ثبت‌نام

چگونگی صدور مجوز ممیزی و صدور پروانه بهره برداری عملیاتی هلی پورت تشریح شد
مدیر کل دفترنظارت بر عملیات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری گفت : هیچ شرکتی از این سازمان مجوز ممیزی و صدور پروانه و بهره برداری عملیاتی در حوزه هلی پورت دریافت نکرده است

محمد سعید شرفی گفت : متقاضیان می بایست درخواست ممیزی خود را تحویل سازمان نموده تا برنامه رسمی ممیزی از طرف سازمان دریافت نمایند

وی با اشاره به اینکه متقاضیان احداث و بهره برداری از هلی پورت در کشور می توانند از مشاورین دارای رتبه فرودگاهی از سازمان برنامه و بودجه کشور جهت طراحی و احداث و بروزرسانی شرایط عملیاتی و زیر ساخت های خود استفاده نمایند گفت : اقدامات مشاوره ای از مشاورین مذکور به هیچ عنوان به معنای قبول یا رد صدور مجوز از طرف سازمان نخواهد بود

وی در پایان گفت : بهره برداران ساختمانهای بلند مرتبه شهر تهران که بر اساس الزامات شهرداری تهران می بایست از این امکان برخوردار باشند لازم است درخواست خود را از طریق شهرداری به سازمان هواپیمایی ارسال نمایند .منبع:سازمان هواپیمایی کشوری

ارسال نظر