ورود به سایت
ثبت‌نام

چهار خلبان در آمریکا به جرم دروغ گفتن در فرم های پزشکی خود به FAA محاکمه می شوند.

٤خلبان در سانفرانسیسکو به علت دادن اطلاعات اشتباه در فرم پزشکی خود به FAA(Federal Aviation Administration)مقام اجرایی هوانوردی در آمریکا،محاکمه می شوند.٢٣آگوست در ٤حکم جداگانه این ٤خلبان متهم شدند که مبالغی را برای مشکلاتی از جمله مشکلات روحی ناشی از کار از سازمان امور کهنه سربازان دریافت میکردند ،در حالی که این مشکلات خود را به فدرال اجرایی هوانوردی امریکا گزارش نداده بودند.نام این چهار خلبان گرگوری کریسمن ٥٧ ساله از برلینگام ونیکولاس بیر ٣٢ساله ،آدام آسیسان ٣٩ساله از پیچ تری گی و والز کرانت ٣٦ساله است.

کریسمن متهم به گفتن دو دروغ به علت مشکلات روحی و دریافت مبالغ از کار افتادگی به FAAدر فرم پزشکی خود در سال های ٢٠١٧و ٢٠١٨ شد،در اتهام های او امده است که از سازمان VA(امور کهنه سربازان)در سال ٢٠١١هم مبالغی به علت درد های ناشی از استرس و افسردگی دریافت کرده است.

نیکولاس بیر هم به علت دادن دو مرتبه اطلاعات نادرست در سال های ٢٠١٦و ٢٠١٨به FAA متهم است که به با دادن اطلاعات اشتباه مبنی بر داشتن افسردگی و مشکلات روحی ،مبالغی را از VAدریافت کرده است.او نیز با اطلاعات اشتباهی چون زانو درد مبالغی هم به این منظور دریافت کرده بود.

متهم بعدی والز کرانت ٣٦ساله بود که به علت سردرد های شدید و دریافت غرامت در سال ٢٠١١،توسط FAAمتهم شد.

این ٤خلبان هر کدام در دادگاه های جداگانه ای در سانفرانسیسکو احضار و به پرداخت جریمه ی نقدی١٠٠٠٠دلاری محکوم شدند.اما در دادگاهی که توسط قضات FAA که در اواخر ماه سپتامبر و اوایل اکتبر برگزار میشود هم به اتهام های ان ها پرداخته می شود و در صورتی که دفاعیات ان ها متقاعد کننده نباشد به حداکثر پنج سال به زندان محکوم خواهند شد .منبع:kt/کن نیوز

ارسال نظر