ورود به سایت
ثبت‌نام

بیریتیش ایرویز شبکه ی ارتباطی پرواز های لندن را در زمستان ٢٠١٨/١٩ گسترش  می دهد.

هواپیمایی بیریتیش در زمستان ٢٠١٨/١٩ توسط BA CityFlyer شبکه ی ارتباطی پرواز های فصلی خود در لندن را افزایش می دهد.

این شرکت هواپیمایی ؛برنامه ریزی هایی برای ارائه ی سرویس های پروازی به رم را برای نوامبر ٢٠١٨در نظر گرفته است .منبع:www.routesonline.com

مترجم:شیرین شیخ الاسلامی

ارسال نظر