|

لغو 28روزه پروازهای آسمان از فرودگاه بجنورد

مدیر روابط عمومی فرودگاه بین المللی بجنورد گفت: شرکت هواپیمایی آسمان اعلام کرده است که از دوم تا سی ام خرداد ماه جاری پروازهای مسیر بجنورد- تهران خود را لغو خواهد کرد.

فرشاد ساکنی، با اعلام این خبر اظهار کرد: همچنین شرکت هواپیمایی ماهان نیز اعلام کرده است که پرواز سوم خرداد ماه خود در مسیر بجنورد- تهران را لغو خواهند کرد.

ساکنی افزود: دو روز قبل ( 30 اردیبهشت ماه ) شرکت هواپیمایی آسمان طی ارسال نامه ای به فرودگاه بجنورد اعلام کرد که از دوم تا سی ام خرداد ماه جاری پروازهای مسیر بجنورد- تهران را لغو کرده است.

وی خاطرنشان کرد: این شرکت علت لغو پروازها را اعلام نکرده است.

وی تصریح کرد: فرودگاه بجنورد احتمال می دهد لغو پروازها به علت کمبود ناوگان هواپیمایی این شرکت باشد.

افزون بر این وی عنوان کرد: شرکت هواپیمایی ماهان نیز طی ارسال نامه ای به فرودگاه بجنورد اعلام کرده است پرواز روز سوم خرداد ماه مسیر بجنورد- تهران را لغو خواهد کرد.

مدیر روابط عمومی فرودگاه بین المللی بجنورد افزود: این شرکت هواپیمایی نیز علت لغو پرواز را اعلام نکرده است.

به طور کلی، برنامه پروازی شرکت هواپیمایی آسمان در مسیر بجنورد- تهران، نشست هواپیما در فرودگاه بجنورد در روز چهار شنبه 11 صبح و برخواست هواپیما از فرودگاه بجنورد به تهران 11.45 دقیقه است.

بر اساس این گزارش، به طور کلی، برنامه پروازی شرکت هواپیمایی آسمان در مسیر بجنورد- تهران، طی روزهای 2 شنبه، پنج شنبه و جمعه است که ساعت پروازی این شرکت طی این سه روز، نشست هواپیما در فرودگاه بجنورد ساعت 10 صبح و برخواست آن از فرودگاه بجنورد به تهران ساعت 10.30 دقیقه صبح است.

ارسال نظر