|

منوچهر لطفی سرپرست معاونت استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی کشوری شد

در حکمی از سوی کاپیتان محمد محمدی بخش رئیس سازمان هواپیمایی کشوری منوچهر لطفی به سمت سرپرست معاونت استاندارد پرواز سازمان منصوب شد.

 

ارسال نظر