|

آغاز برنامه ممیزی نظارت بر ایمنی صنعت هوانوردی ایران توسط بازرسان ایکائو

از 7 شهریورماه تا 19 شهریورماه

برنامه ممیزی نظارت بر ایمنی صنعت هوانوردی ایران توسط ممیزان ایکائو (USOAP CMA)، از 7 شهریورماه جاری (برابر با 29 آگوست) آغاز و تا 19 شهریورماه (10 سپتامبر) پایان خواهد یافت.

ظرف مدت یاد شده، از دفاتر تخصصی نظارت بر ایمنی در حوزه هایی همچون فرودگاه­ها (AGA)، خدمات ناوبری هوائی (ANS) و بررسی سوانح و حوادث هوائی(AIG) و دو حوزه­ ی پشتیبانی شامل قوانین، مقررات و پشتیبانی حقوقی  (LEG) و ساختار سازمانی (ORG) ممیزی به عمل خواهد آمد.

این برنامه با نگرش پایش مستمر (Continuous Monitoring Approach-CMA)، برای تعیین میزان اثر بخشی برنامه های نظارت بر ایمنی مطابق با استانداردها و توصیه های ایکائو (ICAO SARPS) در کلیه کشورهای عضو انجام می شود.

لازم به یاد آوری است؛ آخرین ممیزی به عمل آمده از حوزه های دیگر سازمان هواپیمایی کشوری با همین روش در سال 2018 انجام شده بود.

 

ارسال نظر