|

کاراندیش سرپرست شرکت هواپیمایی اروان شد‌

در مراسمی آقای مهدی کاراندیش به عنوان سرپرست هواپیمایی اروان انتصاب شد.

 در متن حکم او آمده است که: امید است با مدیریت شما که از مدیران جوان صنعت هواپیمایی کشور می باشید، شاهد تحول در این شرکت و خدمت رسانی روز افزون به مردم عزیز کشور باشیم.

 

ارسال نظر