|

همکاری مشترک شرکت فرودگاهها و ستاد توسعه فناوری نانو ریاست جمهوری

مدیران ارشد شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران و ستاد ویژه توسعه فناوری ‌نانو ریاست جمهوری  درباره گسترش همکاری های دانش بنیان و استفاده از محصولات فناورانه و خلاق بر پایه تکنولوژی نانو گفت و گو کردند.

 حمیدرضا سیدی معاون وزیر، رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی، هادی یوسف‌پور آذری، مشاور وزیر، عضو هیات مدیره و راهبر حوزه برنامه‌ریزی، نظارت و امور اقتصادی و امیرحسین تابع‌جماعت معاون برنامه‌ریزی، نظارت و امور اقتصادی از نمایشگاه دستاوردهای ستاد فناوری‌های نانو ریاست جمهوری بازدید نموده و ضمن آشنایی با محصولات ایجاد شده با قابلیت استفاده در صنعت فرودگاهی بر ضرورت همکاری هرچه بیشتر میان شرکت فرودگاه‌ها و ستاد فناوری‌های نانو تاکید کردند.

 

ارسال نظر