|

فرود پرواز جده به مشهد ایران ایر در بوشهر

پرواز شماره ۱۸۳۵ ایران ایر که برای انتقال حجاج مشهدی از جده به مشهد در حال انجام بود به دلیل نقص فنی دقایقی پیش در بوشهر فرود آمد.

 

ارسال نظر