|

اولین تصویر منتشر شده از محل سانحه تارا ایرویز در نپال که روز گذشته سقوط کرد

ارسال نظر