|

انتصاب در سازمان هواپیمایی کشوری

کاپیتان محمد محمدی بخش رئیس سازمان هواپیمایی کشوری طی ابلاغی آقایان محمد کنی را به سمت سرپرست دفتر عملیات پرواز، علی رحمانی به سمت سرپرست دفتر آمار، فن آوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی و رسول ولایتی را به سمت رئیس کمیته امنیت سایبری صنعت هوانوردی منصوب شدند.

 

ارسال نظر