|

تبدیل خاک کره ماه به اکسیژن و سوخت

دانشمندان چینی دریافته‌اند که خاک روی ماه ممکن است به طور بالقوه قادر به تولید اکسیژن و سوخت باشد.

نمونه ماه که توسط کاوشگر Chang'e-۵ چین بازگردانده شده است حاوی ترکیبات فعالی است که می‌تواند دی‌اکسید کربن را به اکسیژن و سوخت تبدیل کند.

 

ارسال نظر