|

سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد؛

برگزاری جلسه کار گروه اجرایی ایمنی در سازمان هواپیمایی کشوری

جلسه کارگروه اجرایی ایمنی در راستای ارتقاء سطح ایمنی، پیاده سازی و اجرای طرح جامع ایمنی هوانوردی کشور(SSP) و توسعه صنعت هوانوردی بر اساس زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری برگزارشد.

جلسه کارگروه اجرایی ایمنی به ریاست محمدی بخش، رئیس سازمان و اعضای کارگروه برگزارشد. در این جلسه، ضمن مرور اقدامات و گزارش های بازرسان سازمان از ممیزی های بعمل آمده در سال نو و ایام نوروز، اهداف سازمان در سال جدید درراستای ارتقاء سطح ایمنی، پیاده سازی و اجرای طرح جامع ایمنی هوانوردی کشور(SSP) و توسعه صنعت هوانوردی براساس زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در جلسه کارگروه ایمنی در خصوص افزایش عوامل کنترلی و نظارتی دفاتر نظارتی سازمان، بررسی و نظارت سختگیرانه کارگروه معافیت های مقرراتی سازمان بر درخواستهای معافیت شرکتهای هواپیمایی،  ایجاد زیر ساخت های سخت افزاری جهت کنترل ابزار آلات دقیق فرودگاه ها و شرکت های هواپیمایی. طراحی، ساخت و  همچنین واردات قطعات بر اساس نیاز صنعت و شرکت های هواپیمایی و توسعه آموزش متخصصان صنعت برنامه ریزی شد. در این جلسه لزوم حمایت از  راه اندازی پردیس های علم و فناوری در صنعت هوایی کشور نیز به تصویب رسید. 

همچنین با توجه به فرا رسیدن فصل گرما، برنامه ریزی، تهیه و اجرای دستورالعمل های پیشگیرانه برای جلوگیری از رخداد حوادث موتور در شرایط گرما در دستور کار دفاتر تخصصی و نظارتی سازمان قرار گرفت. 

به گزارش سازمان هواپیمایی کشوری، در پایان مقرر شد جلسات کارگروه ایمنی با حضور کارشناسان خبره و مدیران ایمنی صنعت هر ماه در سازمان برگزار گردد.

 

منبع: پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

ارسال نظر