|

سقوط سقف موزه پرواز

آشیانه چوبی فرودگاه قلعه‌مرغی در ضلع شمالی بوستان ولایت با ۱۰۰سال قدمت در حال تخریب است

 آشیانه‌های به ثبت ملی رسیده قلعه‌مرغی رو به ویرانی است. محلی که قرار بود تبدیل به موزه پرواز شود. ضلع شمالی بوستان بزرگ ولایت محل ۱۲ آشیانه نخستین پروازهای هوایی پایتخت است.

سبقه فرودگاه قلعه‌مرغی به ۱۰۰سال پیش برمی‌گردد اما بی‌توجهی نهادهای متولی تهدیدی برای بناها شده است.

 

منبع: همشهری

ارسال نظر