|

ریزش پول ترکیه سفر ایرانی‌ها را ۱۰۰درصد افزایش داد

رییس هیأت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی ایران: کاهش ارزش لیر، مسافران ترکیه را تا ۱۰۰درصد افزایش داد.

 

منبع: ایسنا

ارسال نظر