|

اومیکرون بیش از ۷۰۰ پرواز را در ایام کریسمس در آمریکا لغو کرد

شیوع سویه اومیکرون ویروس کرونا در آمریکا و کمبود شدید خدمه هواپیما موجب شده است شرکت‌های هوایپمایی در این کشور، بیش از ۷۰۰ پرواز خود را در ایام کریسمس لغو کنند.

 

 

ارسال نظر