|

دولت قصد دارد هزار و پانصد میلیارد تومان از محل عوارض خروج از کشور درآمد کسب کند. در حالی که این مبلغ در بودجه سال جاری تنها حدود ۱۱۰ میلیارد تومان بوده است.

ضمن اینکه طی سال‌های اخیر میزان مهاجرت و خروج از ایران افزایش یافته است. به نظر می‌رسد دولت به این نتیجه رسیده که از این موضوع می‌تواند بهره‌برداری لازم را بکند و با توجه به کسری بودجه شدید، عوارض خروج را راهی مطمئن برای تأمین آن می‌داند.

انتشار این خبر باعث شد که این گمان به وجود بیاید که عوارض خروج از کشور قرار است به بیش از 5 میلیون تومان افزایش یابد که خوشبختانه این موضوع تکذیب شد.

میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: پیشنهاداتی مبنی بر افزایش عوارض خروج از کشور به صورت درصدی از بلیت مطرح شد که هنوز وارد دولت نشده است. اما این ارقام مطرح شده صحت ندارد و هنوز تصمیمی در این باره نگرفتیم.

 

ارسال نظر