|

در آبان ماه انجام شد:

انجام ۶ عملیات وارسی پروازی در منطقه غرب و مرکز کشور

در آبان ماه سال جاری شش سامانه ناوبری و کمک ناوبری در ۴ فرودگاه کشور مورد وارسی پروازی توسط هواپیمای فلایت‌چک شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران قرار گرفتند.

 در آبان ماه سال جاری شش عملیات وارسی پروازی در منطقه غرب و مرکز کشور انجام شد. بر اساس اطلاعاتی که مرکز وارسی پروازی و خدمات هوایی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران منتشر کرده است، در این ماه چهار فرودگاه و شش سامانه ناوبری و کمک ناوبری در منطقه مرکز و غرب کشور مورد وارسی پروازی قرار گرفتند.

در این ماه در روز دوشنبه هفدهم آبان وارسی پروازی سامانه VOR/DME فرودگاه اراک در روز سه شنبه هجدهم الی شنبه بیست‌ودوم آبان وارسی پروازی سامانه ILS/DME فرودگاه سنندج، در روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخ ۲۳ و ۲۴ آبان وارسی پروازی سامانه ILS/DME فرودگاه ایلام، در رور سه شنبه مورخ ۲۵ آبان‌ماه وارسی پروازی سامانه ILS/DME فرودگاه خرم آباد، در روز چهارشنبه مورخ ۲۶ آبان وارسی پروازی سامانه PAPI ۲۹ فرودگاه خرم آباد و در روز پنجشنبه بیست‌وهفتم آبان وارسی پروازی سامانه (NDB/DME (Commissioning فرودگاه ایلام انجام شده است

 

منبع: پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

ارسال نظر